Marc Kaptijn – koper


Per september 2019 geeft Marc Kaptijn les aan de koperleerlingen van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee.

Wie is Marc Kaptijn? We laten het hem zelf vertellen!

Dag, ik ben Marc Kaptijn en ik ben de nieuwe docent koper bij Rotterdam aan Zee. Sinds september ben ik begonnen met lesgeven en ik heb er veel zin in om bij Rotterdam aan Zee een bloeiende praktijk op te bouwen.

Ik ben begonnen met trompet spelen op 8-jarige leeftijd bij Adest Musica Sassenheim. Mijn vader Harry Kaptijn was in die tijd een echte verenigingsman bij Adest. Hij zat in de eerste plaats in het bestuur als secretaris, iets wat hij zo’n dertig jaar heeft gedaan. Naast zijn bestuurstaken was hij ook voorzitter van de jeugdcommissie, schreef hij tot 1997 de shows bij Adest waarmee in het verleden heel wat prijzen zijn gehaald o.a. op het WMC, deed hij de exercitie van zowel de junioren als de senioren, schreef hij zelfs een beetje muziek voor de jeugdband en speelde hij zelf vele jaren lang mee. Je zou dus kunnen stellen dat het voor ons een gegeven was dat wij ook lid werden van de vereniging.

En het was bij Adest dat ik kennismaakte met de trompet. Mijn eerste leraar was Louis v.d. Waarsenburg, trompettist bij de KMK, en gaandeweg werd het mij duidelijk dat ik meer wilde en op het conservatorium wilde studeren. Ik heb op het Rotterdams Conservatorium gestudeerd bij Edward Carroll, en daarna twee jaar gestudeerd aan de Royal Academy of Music bij John Wallage en James Watson in Londen, om de studie af te sluiten bij Ad van Zon weer terug in Rotterdam.

Na mijn studie heb ik veel gespeeld bij symfonieorkesten in Nederland, speel ik veel “hedendaagse muziek” (ook wel bekend als “piep-krak” muziek) en ook bij musicals gespeeld. Ik heb ook veel muziektheater gedaan en speel sinds een paar jaar in een ska-rock band Alpha Robot. Ik vind het leuk om als musicus veel verschillende stijlen te spelen, van klassieke muziek en oude muziek tot hedendaags, jazz en rock.

Verder ben ik in de loop van de jaren steeds meer gaan arrangeren en componeren, en geef ik natuurlijk les. Ik vind het belangrijk om de toch wel brede muzikale ervaring die ik in de loop van de jaren heb opgebouwd door te geven, en hoop dit bij Rotterdam aan Zee nog lang te doen!