Show & Marching Band

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Show & Marching Band (SMB) werd opgericht. Na vele jaren van groei, zowel in aantal leden als kwaliteit, heeft de Corona pandemie helaas roet in het eten gegooid. Sindsdien is het ledenbestand zodanig afgenomen, dat het niet meer mogelijk is om mars- en showoptredens uit te voeren. Helaas heeft dit ertoe geleid dat, in overleg met de leden van de SMB, is besloten dat de SMB in de huidige vorm ophoudt te bestaan.

Afscheidsconcert
Op zaterdag 19 november, tijdens het najaarsoncert, treedt de SMB nog eenmaal in volle bezetting op. Hiermee wordt een zeer succesvolle periode van 25 jaar afgesloten. Met trots kijken we terug naar de vele straatoptredens en taptoes die de SMB in de regio en het buitenland heeft verzorgd.

Nieuwe plannen
Gelukkig kunnen wij ook meedelen dat er voldoende belangstelling is om direct verder te gaan met een RAZ blazerscollectief met slagwerk en percussie. De muziekstijl zal gehandhaafd blijven en we zullen Muziekvereniging Rotterdam aan Zee, met staande optredens, blijven vertegenwoordigen tijdens evenementen in ons dorp en de regio. De muzikale leiding blijft in vertrouwde handen van Carlo van der Meijden en Jennifer Heins (slagwerk en percussie).

Een speciale commissie is  samengesteld om de plannen op korte termijn verder uit te werken.

Natuurlijk zullen velen van ons een traan laten vanwege het beëindigen van de SMB. Na vele jaren van mooie optredens, maar vooral ook veel gezelligheid en plezier met elkaar, gaan we een nieuwe fase in met nieuwe uitdagingen. Wij hebben er echter alle vertrouwen in dat we in de nieuwe samenstelling ook weer leuke optredens, muzikaal plezier en lol met elkaar zullen beleven!

Naast het nieuw op te richten blazers- en slagwerkcollectief blijven het Jeugdorkest en de Concert Band gewoon bestaan.