Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de lessen te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld en/of muziekinstrument voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Bij ons is dat Marianne van der Marel, onze leerlingencoördinator. Zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.

Voor aanmeldingen of verdere informatie vragen kun je contact opnemen met Marianne van der Marel, onze leerlingencoördinator, via telefoon op 06-44818351 of via e-mail op muziekles@rotterdamaanzee.nl.

Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en instrumenthuur. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.