Jeugd- en activiteitencommissie

De jeugd- en activiteitencommissie is in 2009 opgericht. De voormalige actiecommissie, verantwoordelijk voor het generen van inkomsten, is in deze commissie opgenomen.

Visie

De visie van de jeugd- en activiteitencommissie is tweeledig en als volgt geformuleerd:
‘Het vergroten van het verenigingsgevoel onder de leden van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee door het organiseren van activiteiten en de vereniging draaiende houden door het organiseren (promotie)acties voor het genereren van inkomen’.

Het organiseren van evenementen c.q. activiteiten is een manier om jeugdige leden te enthousiasmeren lid te worden van de vereniging. Inkomsten zijn van belang om enerzijds de muziekvereniging te kunnen laten bestaan en anderzijds om activiteiten te organiseren.

Doel

De jeugd- en activiteitencommissie heeft ook een tweeledig doel:
1. Organiseren van activiteiten voor leden en leerlingen van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee.
2. Generen van inkomsten. Deze inkomsten komen ten goede aan de vereniging. De inkomsten worden niet gebruikt om alleen de activiteiten mogelijk te maken.

Taakomschrijving

Bij het organiseren van activiteiten wordt aan het volgende gedacht:
– Kamp
– Eindfeest
– Eten en drinken voorafgaande concerten
– Promotionele activiteiten zoals het bemannen van een kraam tijdens evenementen

Onder het generen van inkomsten kan gedacht worden aan:
– Organiseren tombola
– Verkoop via fundraising, zoals bloembollen of snoep
– Verkopen op rommelmarkten
– Winkelacties

De jeugd- en activiteitencommissie brengt na de vergadering verslag uit aan het bestuur van Muziekvereniging Rotterdam aan Zee.